An IIPM Initiative
ਵੀਰਵਾਰ, ਮਾਰਚ 5, 2015
ਅੰਕ ਤਾਰੀਕ: ਜੂਨ 10, 2012

ਤਸਵੀਰਾਂ
ਫਿਲਮ ਯਾਰਾ ਓ ਦਿਲਦਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰਾ ਓ ਦਿਲਦਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਯਾਰਾ ਓ ਦਿਲਦਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਅਤੇ ਜਿੱਪੀ