An IIPM Initiative
रविवार, मे 1, 2016

मुंबईतील बॉम्बस्फोट

मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर झवेरी बाजार या बॉम्बस्फोट स्थळी शोध घेताना पोलीस.  छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने Loading image. Please wait
मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर झवेरी बाजार या बॉम्बस्फोट स्थळी शोध घेताना पोलीस. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
Previous
Next
बॉम्बस्फोटातील जखमींना रुग्णालयात नेताना. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेबुधवारी मुंबईतील बॉम्बस्फोटानंतर दादर बस स्थानकाचे दृष्य.  छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेमुंबईतील रुग्णालयात एक जखमी बॉम्बस्फोट पिडीत. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेमुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर झवेरी बाजार या बॉम्बस्फोट स्थळी शोध घेताना पोलीस.  छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेबुधवारी मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर गाजियाबादमध्ये वाहनांची तपासणी करताना पोलीस. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेमुंबईतील एका बॉम्बस्फोट स्थळी शोध घेताना पोलीस.  छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेमुंबईतील झवेरी बाजार या बॉम्बस्फोट स्थळी लोक. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेबुधवारी संध्याकाळी ज्या बॉम्बस्फोट मालिकेने मुंबई हादरली त्यापैकी एका बॉम्बस्फोट स्थळी लोक.  छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्यानेबुधवारी संध्याकाळी झालेल्या तीन बॉम्बस्फोट मालिकेने मुंबई हादरली. १७ जण ठार आणि १३१जण जखमी. बॉम्बस्फोटाचे ठिकाण ऑपेरा हाऊस (डायमंड मार्केट) चर्नीरोड रेल्वे स्थानकाजवळ. छायाचित्र : संजय सोलंकीबुधवारी संध्याकाळी झालेल्या तीन बॉम्बस्फोट मालिकेने मुंबई हादरली. १७ जण ठार आणि १३१ जण जखमी. बॉम्बस्फोटाचे ठिकाण दादर (प.) कबुतरखान्याजवळ, दादर रेल्वे स्थानकापासून पायी २ मिनिटांच्या अंतरावर. छायाचित्र : संजय सोलंकी
बॉम्बस्फोटातील जखमींना रुग्णालयात नेताना. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
बुधवारी मुंबईतील बॉम्बस्फोटानंतर दादर बस स्थानकाचे दृष्य. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
मुंबईतील रुग्णालयात एक जखमी बॉम्बस्फोट पिडीत. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर झवेरी बाजार या बॉम्बस्फोट स्थळी शोध घेताना पोलीस. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
बुधवारी मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर गाजियाबादमध्ये वाहनांची तपासणी करताना पोलीस. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
मुंबईतील एका बॉम्बस्फोट स्थळी शोध घेताना पोलीस. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
मुंबईतील झवेरी बाजार या बॉम्बस्फोट स्थळी लोक. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
बुधवारी संध्याकाळी ज्या बॉम्बस्फोट मालिकेने मुंबई हादरली त्यापैकी एका बॉम्बस्फोट स्थळी लोक. छायाचित्र पीटीआयच्या सौजन्याने
बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या तीन बॉम्बस्फोट मालिकेने मुंबई हादरली. १७ जण ठार आणि १३१जण जखमी. बॉम्बस्फोटाचे ठिकाण ऑपेरा हाऊस (डायमंड मार्केट) चर्नीरोड रेल्वे स्थानकाजवळ. छायाचित्र : संजय सोलंकी
बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या तीन बॉम्बस्फोट मालिकेने मुंबई हादरली. १७ जण ठार आणि १३१ जण जखमी. बॉम्बस्फोटाचे ठिकाण दादर (प.) कबुतरखान्याजवळ, दादर रेल्वे स्थानकापासून पायी २ मिनिटांच्या अंतरावर. छायाचित्र : संजय सोलंकी
 
 
 
 
 

अंक: फेब्रुवारी 19, 2012

छायाचित्रे
मुंबईतील बॉम्बस्फोट
मुंबईतील बॉम्बस्फोट
मुंबईतील बॉम्बस्फोट
मुंबईतील बॉम्बस्फोट